top of page
ברכות לתלמידינו היקרים שהשקיעו רבות בהפקת הסרטון "לפני טביעה"
וזכו בתחרות הארצית.
בתהליך הלמידה עסקנו בקושי הגדול של הצטברות פסולת עד כדי "טביעה" בה, המאפיינת את תרבות הצריכה הבזבזנית שלנו. גישת ההטמנה הכוללת אינה הגיונית ונדרשים פתרונות חדשים. הגישה הראשונה – חינוכית, יצירת פחות פסולת ע"י מיעוט שימוש במוצרים חד פעמיים. הגישה הנוספת – פנייה להפרדת פסולת, אורגנית לחוד, והאחרת לחוד, טיפול בפסולת האורגנית בשימוש חוזר ולא בהטמנה. בהקמת גן ירק התלמידים לומדים וחווים מעקב טיפול וטיפוח הצומח למאכל, ובהקמת אתר קומפוסט משתמשים בתוצר לדישון גן הירק תוך כדי למידה על פרוק ומיחזור אורגאני.
כדי להשלים לכם את הסרטון הנה 'טעימה' מהגידולים של הגינה האקולוגית.
לפניכם הצילומים האומנותיים שהשתתפו בתחרות
"כי האדם עץ השדה" - מיכאל סאסי
צילום זירת רצח של עץ
במקום שאין איש? - עזרא מרגולין
מי באמת שם לב לסביבה?
1
2
3
4
תמונות ממעמד הזכיה בתחרות שהתקיימה בטכניון

תחרות ארצית - חוקרים סביבה בעין המצלמה