top of page

פעילויות

ספורט

אנו רואים חשיבות ב"חילוץ עצמות" ובמהלך השבוע מתקיימים שיעורים בספורט, באולם ספורט מקצועי עם מורה מוסמך בעל תואר אקדמאי.

ובזמני ההפסקות התלמידים משחקים בכדי להפיג את מתח הלימודים.

 

 

טיולים

למידה מחוץ לארבע כתלים יש בה חשיבות מרובה, בחוץ נפגשים בטבע, בעצים, בפרחים, בציפורים, רואים את הבורא דרך הבריאה.

הטיול מעבר לשחרור עצמות דבר החשוב לכשעצמו, משמש כאופן נוסף לגילוי סקרנות לחקר להתבוננות ולמפגש לימודי.

הטיול אינו רק הנאה הוא גם ערך.

ליל שישי

בכל ליל שישי מתקיים משמר, במשמר מתקיימות קבוצות לימוד חלקן עוסקות בחזרה על חומרי למידה בלימודי הקודש במשך השבוע, חלקן עוסקות בהעמקה בפרשת השבוע, וקבוצה אחת יחד עם ראש הישיבה לומדת בעיון נושאים במחשבת ישראל עפ"י גדולי הראשונים והאחרונים.

לאחר הלימוד יושבת החבורה ל"זיץ" של שירה וטעימה אל תוך הלילה, אין דבר טוב מזה לסיים שבוע לקראת שבת.

 

 

שבתות ישיבה

במהלך השנה מתקיימות בישיבה ועיתים אף מחוצה לה שבתות ישיבה, יש ערך חינוכי רב בשבתות ישיבה בהן התלמידים סופגים אווירה רוחנית מיוחדת תוך גיבוש חברתי יחד עם משפחות הצוות החינוכי.

פנימייה

בישיבה קיימת פנימייה מסודרת ומרווחת בה יכולים תלמידינו הגרים מחוץ לעיר לשהות במהלך השבוע,

אב בית ומדריך נמצאים בשעות הערב והלילה ומקיימים שיחות אישיות עם תלמידים ודואגים לצרכיהם היומיומיים בחיי הפנימייה.

ניתנת עזרה בשיעורי בית לתלמידים הזקוקים לכך.

 

 

הישיבה והקהילה

הישיבה מחנכת בדגש מיוחד את התלמידים לעזור לזולת, אנו מאמינים כי חלק חשוב בהעצמתו האישית של התלמיד ובהתפתחותו החברתית ויכולת קבלת אחריות היא מעורבותו בקהילה.

תלמידי הישיבה חונכיןם ודואגים לתלמידי בית הספר "סולם" (חינוך מיוחד), אחת לשבוע מתקיים מפגש בין תלמידינו לבין ילדי ביה"ס, ובמהלכו הם לומדים, פועלים, משחקים ושרים יחד. ולפני החגים מתקיימת מסיבה משותפת.

bottom of page