top of page

דבר מנהל התיכון

-
ישיבת מאורות היא ישיבה בה התלמידים מתחנכים לתפילה תורה ולדרך ארץ, ובנוסף לכך, הישיבה מקיימת לימודים כלליים לקראת תעודת בגרות מלאה לפי דרישות משרד החינוך.

מתוך אמונה גדולה בתלמידינו , אנו מקיימים מעטפת לימודית רחבה המאפשרת לכל תלמיד להתקדם ולקבל את הסיוע המדויק הנדרש לו. הצוות המנוסה והמקצועי ,אכפתי  וקשוב לכל אחד ואחד, ולכל תלמיד המגלה רצון ונכונות
ישיבת מאורות היא ישיבה בה התלמידים מתחנכים לתפילה תורה ולדרך ארץ, ובנוסף לכך
הישיבה מקיימת לימודים כלליים לקראת תעודת בגרות מלאה לפי דרישות משרד החינוך.
מתוך אמונה גדולה בתלמידינו , אנו מקיימים מעטפת לימודית רחבה המאפשרת לכל תלמיד להתקדם ולקבל את הסיוע המדויק הנדרש לו. הצוות המנוסה והמקצועי ,אכפתי  וקשוב לכל אחד ואחד, ולכל תלמיד המגלה רצון ונכונות להשקיע יעניק מענה מתאים.
אנו מאמינים כי לימוד חוויתי מעשיר את עולמו של התלמיד ונותן לו כלים יכולות ויצירתיות בה יוכל להביע את עולמו הפנימי ולכן בישיבה נלמדים מלבד מקצועות הליבה מגמת מחשבים ולימודי ארץ ישראל ובהם יוכל התלמיד למצוא גיוון ועניין .
תלמידינו יוכלו ללמוד את מקצועות האנגלית והמתמטיקה ברמה המתאימה להם (3-5 יח"ל).
הצטרפו אלינו למשפחת מאורות
נתנאל שניצר
מנהל התיכון

דבר ראש הישיבה

הורים יקרים ותלמידים חביבים שלום וברכה,
אין אדם שאינו רואה בחינוכם הטוב של ילדיו יעד ראשון במעלה. ברבות השנים משימה זו נעשית יותר ויותר מורכבת. הרצון להעניק חינוך תורני השם דגש על יראת שמים דרך ארץ ומידות טובות יחד עם הכשרה למדנית ישיבתית נפגש בשאון החיים, בתרבות המערב, בהווית החיים העכשוית, והאתגרים הניצבים לפנינו גדלים מיום ליום.

"ויהי עשיו איש יודע צייד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים", התורה מדגישה שני פני אישיות בעשיו לעיתים איש מסוג אחד ולעיתים איש שונה בהתאם לנסיבות אליהם ברצונו להדמות. אך יעקב איש אחד, אותה אישיות קיימת בכל זמן ובכל מצב, כפי הניראה אין מדובר רק באישיות צרה הנדחקת לעיתים במקום שאינה שייכת אליו, אלא באישיות כוללת השייכת לכל תחום ומשתלבת בו, ולעולם נשארת אחת נאמנת למורשת בית אבא השורשית. נקודת שילוב זו היא מפועלינו החינוכי המרכזי בישיבת מאורות, הכוללת הכוונה ישיבתית ברורה ברוח הישיבות הקדושות הוותיקות ומאידך מכשירה את תלמידיה לשילוב במרקם החיים החברתי כלכלי במדינת ישראל. הורים ותלמידים יקרים אנו מזמינים אתכם לביקור בישיבה, לראות את המעש החינוכי לפגוש בצוות הרמי"ם, המורים ותלמידי הישיבה החביבים.
מצפה ושמח לבואכם
אורן גרנית
ראש הישיבה

דבר ההנהלה

bottom of page