top of page

תרומות

זו ההזדמנות שלכם להיות שותפים בעשייה החינוכית והפעילות המבורכת שלנו.
בזכות נדיבות לבכם לישיבה נוכל להמשיך לפעול ולעשות למען הצלחת תלמידינו היקרים בתורה ויראת שמיים, בפיתוח האישיות במידות טובות ובלמידה משמעותית.
לחצו על לחצן 'תרומה' שבצד ימין ותוכלו לתרום באופן מיידי לישיבת מאורות.
 (עם תרומתכם באתר ההתרמה תקבלו טופס 46 לפטור ממס)
בברכת הצלחה בכל מעשה ידיכם
ישיבת מאורות
משרדי הישיבה

כתובת: רחוב הגפן 28

בית שמש 9903534 

טלפון: 02-9996898

פקס: 02-9998583    

meorot100@gmail.com

bottom of page