top of page

ישיבת מאורות

ישיבת מאורות היא ישיבה תיכונית חרדית שהוקמה בשנת תשס"ה (2005) על ידי הרב אורן גרנית, הרב נתנאל שניצר והרב אריה שלר. הישיבה נמצאת בעיר בית שמש הוותיקה ומיועדת לאוכלוסייתה החדשה של בית שמש היוצאת ארצות מערב אירופה וצפון אמריקה. הישיבה משלבת לימודים במתכונת ישיבתית ליטאית יחד עם לימודים כלליים כהכנה לבחינות הבגרות.

שמה של הישיבה מבטא את "אור התורה" ואת מיקום הישיבה בעיר בית שמש.

רקע

הישיבה הוקמה כמיזם של אנשי חינוך וקבוצת הורים חרדים אשר הרגישו צורך לתת מענה לתלמידים המעוניינים בשילוב של לימודים ברמה תורנית גבוהה במתכונת ישיבתית ליטאית, יחד עם לימודים כלליים לקראת בחינות הבגרות, ובדומה לישיבות הוותיקות ישיבת היישוב החדש ומערבא.

מראשיתה נותנת הישיבה מענה לאוכלוסיית בית שמש המתפתחת (כמאה אלף תושבים), הן האוכלוסייה הוותיקה והן לאוכלוסיית העולים מארצות הברית ומאירופה. כמו כן, נקלטים בישיבה תלמידים מאזור ירושלים ומאזור המרכז.

 

אופי הישיבה

הישיבה מחנכת לתפילה תורה ודרך ארץ. הלימודים מתחילים בסדר הכנה בבוקר ואחר כך שיעור עיון, המסכתות הנלמדות בבוקר הנן מסדרים נשים נזיקין. בסוף הבוקר מתקיים שיעור הלכה מדי יום, אחר הצהריים מתקיים שיעור בקיאות והמסכתות הנלמדות הנן מסדר מועד. לימודי הבגרות נערכים בשעות אחר הצהריים. בוגרי הישיבה ממשיכים בישיבות גבוהות חרדיות, חלקם ממשיך בישיבות הציבור הלאומי.

אודות הישיבה (מתוך ויקיפדיה - ערך ישיבת מאורות)

bottom of page